Zwroty i Reklamacje

 

Prawo do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu max 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z elektronicznego FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY i powinien go złożyć  wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: e-FIORE, ul. Rolnicza 15, 42-240 Rudniki lub przesłać mailowo na adres: info@e-fiore.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni na rachunek podany przez klienta lub w postaci bonu rabatowego (zgodnie z życzeniem klienta).

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży:

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać tutaj

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: e-FIORE, Rolnicza 15, 42-240 Rudniki lub elektronicznie na maila: info@e-fiore.pl

3.Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty mailowej.
4.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5.Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, potwierdzić przyjęcie takiej informacji i w rozsądnym czasie zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta - kwota najniższej dostawy w sklepie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
7.Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, na swój koszt, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres e-FIORE, Rolnicza 15, 42-240 Rudniki
9.W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10.Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany kurierem, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu.
11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towar
12.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
14.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje ilościowe i jakościowe

W przypadku reklamacji dotyczącej realizacji zamówienia (brakujących produktów, pomyłkowo wysłanych produktów, uszkodzeń w transporcie) prosimy o przesłanie informacji o reklamacji, zdjęcia uszkodzeń towaru i protokół szkody spisany z kurierem:

- na adres mailowy: info@e-fiore.pl

- ewentualnie na adres firmy e-FIORE, Rolnicza 15, 42-240 Rudniki

Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie są rozpatrywane tylko wówczas, kiedy zostały zgłoszone mailowo na adres info@e-fiore.pl w dniu odebrania uszkodzonej paczki. Jest to spowodowane regulaminem przewoźnika GLS.

Reklamacje ilościowe - braki w paczce będą rozpatrywane, jeśli zostaną zgłoszone w ciągu maxymalnie 3 dni roboczych od odebrania przesyłki.

Nie przyjmujemy zwrotu produktów używanych, otwieranych, zniszczonych. Z tytułu reklamacji jakościowej towaru, zgodnie z ustawą, ze względu, że kosmetyki są towarem specyficznym takie reklamacje nie będą pozytywnie rozpatrywane. Ze względów higienicznych prosimy nie odsyłać używanych kosmetyków, uzasadniając że produkt nie odpowiada klientowi organoleptycznie. Pieniądze za tego typu reklamacji nie zostaną zwrócone.

 

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

Przed zwrotem i reklamacją prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

info@e-fiore.pl

tel. 605 060 089